Wie zijn wij

Jenaplanonderwijs

Over Jenaplan – een bewuste en bijzondere keuze. Elckerlyc is een Jenaplanschool. Dit betekent dat wij, net als alle andere scholen in Nederland, voldoen aan de kerndoelen. We baseren de inrichting van ons onderwijs op deMeer lezen...


Kinderbestuur

Omdat OJBS Elckerlyc het belangrijk vindt dat de kinderen verantwoordelijkheid leren dragen, heeft de school een kinderbestuur opgericht. In het kinderbestuur zijn alle midden- en bovenbouwgroepen vertegenwoordigd. Het kinderbestuur vergadert 1 keer per maand onderMeer lezen...


Stichting Invitare

Stichting Invitare Openbaar Onderwijs bestaat uit acht basisscholen en een school voor speciaal basisonderwijs (SBO). Onze scholen zijn gevestigd in zes gemeenten in Brabant en Noord-Limburg. Wat ons als openbaar onderwijs onderscheidt van alle andereMeer lezen...


MR

Medezeggenschapsraad Een goede en juiste samenwerking tussen de ouders, leerkrachten en directie is essentieel op een basisschool. Deze samenwerking vindt op verschillende manieren plaats. Eén van de officiële overlegorganen is de Medezeggenschapsraad (MR). In deMeer lezen...


OR

Ouderraad De ouderraad bestaat uit een aantal enthousiaste ouders die zich inzet voor een reeks activiteiten op school die in samenwerking met het team worden georganiseerd. Ook doet de ouderraad mee aan projecten op schoolMeer lezen...


KEC

Aan de Picardie in Gennep komt een Kind Expertise Centrum (KEC). De scholen Elckerlyc, Maria Goretti, de Piramide, Mikado en Spring Kinderopvang verhuizen over enkele jaren naar dit nieuwe gebouw. Daar is straks alle onderwijs enMeer lezen...


Missie en visie

Als Jenaplanschool begeleiden wij de kinderen in hun totale ontwikkeling tot respectvolle, kritisch denkende en zelfstandige mensen. We doen het samen als leef- werk gemeenschap. We werken met hoofd, hart en handen vanuit de vier basisprincipes. Meer lezen...


Documenten OJBS Elckerlyc

De schoolgids van OJBS Elckerlyc kunt u hier downloaden. Het schoolplan 2020-2024 kunt u hier downloaden.