MR

Medezeggenschapsraad

Een goede en juiste samenwerking tussen de ouders, leerkrachten en directie is essentieel op een basisschool. Deze samenwerking vindt op verschillende manieren plaats. Eén van de officiële overlegorganen is de Medezeggenschapsraad (MR). In de MR op Elckerlyc worden de ouders en het personeel vertegenwoordigd door drie ouders en drie leerkrachten. De leden van de MR kunnen in dit overleg invloed uitoefenen op de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs.

De medezeggenschapsraad vindt het contact met de ouders van de kinderen op Elckerlyc belangrijk. Op- en aanmerkingen en ideeën zijn van harte welkom en bepalen mede het beleid van onze school. Heeft u ideeën, suggesties of wilt u graag dat een specifiek onderwerp verder wordt bekeken of onderzocht, neem dan contact op met een van de leden of stuur een e-mailbericht aan info.elckerlyc@stichting-invitare.nl