Jenaplanonderwijs

Over Jenaplan - een bewuste en bijzondere keuze.

Elckerlyc is een Jenaplanschool. Dit betekent dat wij, net als alle andere scholen in Nederland, voldoen aan de kerndoelen. We baseren de inrichting van ons onderwijs op de 20 basisprincipes van het Jenaplan. Op de website van de NJPV  Nederlandse Jenaplan vereniging kunt u alle informatie nalezen over het Jenaplanonderwijs.

Bijzonder aan het Jenaplanonderwijs is de benadering van het kind. Uitgangspunt is dat ieder kind uniek is, met eigen kwaliteiten en mogelijkheden.

Goed kunnen functioneren in onze samenleving betekent nogal wat. Behalve kennis worden kwaliteiten verlangd als kunnen samenwerken, zelfstandig functioneren, communiceren, flexibel zijn, sterk in je schoenen staan, jezelf presenteren en creatieve oplossingen bedenken  voor wisselende problemen. Door de manier van leren en werken op Elckerlyc oefenen de kinderen al deze kwaliteiten.  De keuze voor een Jenaplanschool draagt daarom bij aan de totale ontwikkeling wat betreft kennis en vaardigheden. 
 

De stamgroepen.


Volgens de Jenaplan gedachte zitten de kinderen in stamgroepen, dit betekent dat kinderen van meerdere leerjaren bij elkaar in de stamgroep zitten.

De onderbouw stamgroepen bestaan uit de kinderen van de groepen 1 en 2.
In de middenbouw stamgroepen zitten de kinderen van groep 3, 4 en 5.
In de bovenbouw stamroepen zitten de kinderen van de groepen 6, 7 en 8.

Onze stamgroepen  bieden de kinderen de mogelijkheid om van en met elkaar te leren; dit leren wij de kinderen gedurende 8 leerjaren.
 

Gesprek, spel, werk en viering.


Onze leef- en werkgemeenschap is een samenleving. De kern van het samenleven is dat mensen samen werken, praten, ontspannen, spelen en vieren. Deze kernen komen dagelijks terug in de schoolpraktijk in de vorm van GESPREK, SPEL, WERK en VIERING. Deze kernen wisselen elkaar zoveel mogelijk af in een bepaald ritme: na praten gaan we werken en na werken gaan we ons ontspannen. Een Jenaplanschool kent daarom een RITMISCH WEEKPLAN.