KEC

Sinds september 2021 zit Elckerlyc gehuisvest in Kind Expertise Centrum (KEC) Ganapja aan de Martinushof. Naast Elckerlyc zitten ook BS Stella Nova, SBO Piramide en Spring Kinderopvang in dit gebouw. Ganapja is een expertisecentrum voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Iedere school met zijn eigen eigenheid en expertise. We maken gebruik van elkaar om het onderwijs nog krachtiger te maken binnen ons gebouw en nog beter tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
'Samen waar het kan, maar apart waar nodig'.

Helaas heeft SO Mikado op dit moment nog geen plek binnen ons gebouw, maar we hopen dat daar zo snel mogelijk verandering in komt.
'Inclusief onderwijs als fundament voor een inclusieve samenleving'