Kinderbestuur

Omdat OJBS Elckerlyc het belangrijk vindt dat de kinderen verantwoordelijkheid leren dragen, heeft de school een kinderbestuur opgericht.
In het kinderbestuur zijn alle midden- en bovenbouwgroepen vertegenwoordigd. Het kinderbestuur vergadert 1 keer per maand onder leiding van de directeur. De kinderen geven aan wat er in de stamgroepen leeft en zij proberen samen tot een planning te komen om bepaalde zaken aan te pakken, ook op schoolniveau.
De directeur speelt de besproken punten door naar het team.