Missie en visie

Als Jenaplanschool begeleiden wij de kinderen in hun totale ontwikkeling tot respectvolle, kritisch denkende en zelfstandige mensen. We doen het samen als leef- werk gemeenschap. We werken met hoofd, hart en handen vanuit de vier basisprincipes.  We hebben vertrouwen in elkaar en respecteren elkaar. Iedereen is uniek.

Onze kernkwaliteiten zijn:
 • Omgaan met verschillen en gebruik maken van elkaars verschillen
 • We nemen kinderen serieus
 • We hebben een positief, kritische houding
 • We gaan uit van gedeelde verantwoordelijkheid
 • Er is ruimte voor eigen initiatief
 • We zijn kwaliteits- en ontwikkelingsbewust
 • We zijn innovatief
 • We zijn opbrengstgericht
 • We werken samen

Onze kernwaarden zijn:
 • Respect voor jezelf, de ander en de omgeving.
 • Vertrouwen in jezelf, de ander en de omgeving.
 • Zorg hebben voor jezelf, de ander en de omgeving.
 • Betrokkenheid, uitnodigend en lerend.