Ouders

Ouderhulp

De ondersteuning van ouders bij een aantal activiteiten willen wij graag bevorderen. Het stimuleert kinderen enorm wanneer ze iemand uit hun omgeving ook binnen de schoolomgeving ontmoeten. De stamgroepsleiding is zeker in staat om ookMeer lezen...


Bibliotheek op school

Bibliotheek op school Basisschool Elckerlyc heeft een Bibliotheek op School. Met de Bibliotheek op School heeft de school een actuele collectie boeken voor kinderen van 0 – 12 jaar. Om kinderen de kans te gevenMeer lezen...


Verlof

Uw kind en leerplicht  Uw kind mag vanaf de leeftijd van vier jaar naar school. Schoolbezoek wordt pas een plicht wanneer hij/zij vijf jaar is. Om precies te zijn: op de eerste schooldag van deMeer lezen...


Klachtenregeling

Stichting Invitare openbaar onderwijs is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie (LKC) en heeft hierover instemming gekregen van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De tekst van de klachtenregeling kunt u ook opvragen bij de directeur van OJBS Elckerlyc.Meer lezen...


Schooltijden en pauzes

Schooltijden Wij werken met het 5-gelijke dagen model. Dit houdt in dat de schooltijden, voor alle groepen, iedere dag gelijk zijn. De school begint om 08.30 uur en om 14.00 uur eindigt de schooldag. DeMeer lezen...


Team toegang

Team Toegang is het eerste aanspreekpunt voor zorg en ondersteuning aan inwoners van de gemeente Gennep. Heeft u een vraag of probleem op het gebied van zorg en welzijn, opvoeden en opgroeien? Dan kunt uMeer lezen...


Privacy statement

Bij allerlei activiteiten worden foto’s en filmpjes gemaakt door ouders. U kunt hierbij denken aan optredens tijdens een viering, schoolprojecten, uitstapjes, verjaardagen, enz. We hebben hier regels voor opgesteld; wat kan en mag wel enMeer lezen...