Verlof

Uw kind en leerplicht 

Uw kind mag vanaf de leeftijd van vier jaar naar school. Schoolbezoek wordt pas een plicht wanneer hij/zij vijf jaar is. Om precies te zijn: op de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand dat het kind vijf is geworden.
 

Vakantieverlof

Voor het vakantieverlof geldt dat er eenmaal per schooljaar maximaal 10 dagen verlof gegeven kan worden. Dit verlof dient bij de directeur van de school aangevraagd te worden.  Een aantal regels met betrekking tot het aanvragen van verlof buiten de schoolvakanties, waarbij zeker geen extra verlof gegeven wordt:
  • familiebezoek in het buitenland
  • goedkope tickets in het laagseizoen
  • de tickets zijn al gekocht of er zijn geen tickets meer in de vakantieperiode
  • verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn 
  • eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte
  • samen reizen met andere families.

Extra verlof moet schriftelijk aangevraagd worden, u kunt dit formulier hier downloaden of bij de directeur opvragen.
(4 weken voorafgaand aan het verzoek voor verlof)

Indien er vragen zijn die wat complexer zijn dan kan er altijd advies gevraagd worden bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar voor de Gemeente Gennep is Hildegard Thijssen (h.thijssen@gennep.nl)