Ouderhulp

De ondersteuning van ouders bij een aantal activiteiten willen wij graag bevorderen. Het stimuleert kinderen enorm wanneer ze iemand uit hun omgeving ook binnen de schoolomgeving ontmoeten.
De stamgroepsleiding is zeker in staat om ook zonder ouderondersteuning verantwoord onderwijs te verzorgen, maar het zal duidelijk zijn dat met ondersteuning onze school tot meer in staat is.
Ons schoolconcept van het Jenaplan gaat er namelijk ook van uit, dat de stamgroepsleiding en ouders samen verantwoordelijk zijn voor de vorming van de kinderen. Ook vanuit die gedachte stellen we graag onze deuren open voor ouders die het leerproces willen ondersteunen.
In het begin van het schooljaar wordt u gevraagd de ouderhulplijsten in te vullen. Hierop kunt u aangeven wanneer en bij welke activiteiten u mee kunt en wilt helpen.