Privacy statement

Bij allerlei activiteiten worden foto’s en filmpjes gemaakt door ouders. U kunt hierbij denken aan optredens tijdens een viering, schoolprojecten, uitstapjes, verjaardagen, enz. We hebben hier regels voor opgesteld; wat kan en mag wel en wat niet.

Wij begrijpen dat dit heel erg leuk is voor nu en later. Ook wij hebben te maken met privacybelang van kinderen, ouders en teamleden. De foto’s en filmpjes die gemaakt worden op school mogen niet verwerkt worden (op bv. Facebook) zonder toestemming van de ouders/verzorgers van de kinderen die op de foto staan en ook van de leerkrachten. 

U mag de foto’s en filmpjes in de privé sfeer laten zien en bekijken, echter niet verspreiden. (dus niet voor extern gebruik) 

In de onderbouw mogen ouders/verzorgers aanwezig zijn bij de eerste verjaardag van hun kind op school. U mag hiervan foto’s maken en geen filmpjes. Dit is voor de andere kinderen uit de stamgroepen en de leerkrachten niet prettig. Wilt u hier rekening mee houden?

Het volledige privacy statement is op te vragen bij de directeur.