De aanmelding

Wanneer u uw kind wilt aanmelden op Elckerlyc maakt u een afspraak met Leontine Müskens-Schelfhout, onze directeur.
Dit doet u door te bellen via 0485-516827 of het contactformulier op de site in te vullen.
 
Deze afspraak kan het hele jaar door én in overleg met elkaar gemaakt worden. De directeur nodigt u in eerste instantie uit voor een kennismakingsgesprek. U wordt geïnformeerd over het gedachtengoed waar Elckerlyc haar onderwijs op baseert en u kunt alle vragen stellen die u heeft. Een rondleiding door de school en een kijkje in de groepen zal tijdens het kennismakingsgesprek niet ontbreken.  

Mocht u een positief gevoel overhouden aan uw bezoek en uw kind willen aanmelden op Elckerlyc, dan kunt u een inschrijfformulier opvragen bij de directeur. Vaak krijgt u dit aan het einde van het kennismakingsgesprek al mee. U vult het inschrijfformulier zo volledig mogelijk in. Na invulling kunt u het formulier opsturen of afgeven op Elckerlyc. Een kopie van een officieel document waarop het Burgerservicenummer (BSN) staat, dient bij inlevering van het inschrijfformulier, als bijlage, toegevoegd te worden. Wij zijn wettelijk verplicht dit te vragen. 
 
Zodra het kind schriftelijk bij ons is aangemeld, wordt er een afspraak gemaakt voor een intake gesprek. De intake gesprekken worden gevoerd door de onderbouw coördinator. Op deze manier heeft hij/zij overzicht over alle kinderen die gaan instromen en op basis van deze gegevens kan een goede evenredige groepsindeling gemaakt worden.
Na het intake gesprek zal de onderbouw coördinator contact opnemen met het kinderdagverblijf en /of peuterspeelzaal waar het kind ingeschreven staat. (Tijdens het intake gesprek zal hier specifiek om toestemming voor gevraagd worden)
Op basis van alle gegevens zal de onderbouw coördinator zijn/haar overwegingen delen met de IB-er en/of de directeur. Samen wordt dan het besluit gevormd of het kind een plek kan krijgen op onze school of dat we op zoek moeten naar een andere passende plek. Dit besluit wordt schriftelijk met ouders gecommuniceerd.
 
Uw kind wordt daarna officieel ingeschreven. U ontvangt een schriftelijke bevestiging via de mail.
 
Volgens de wet mag uw kind naar school wanneer het vier jaar geworden is. Voor kinderen die in de maanden mei en juni vier jaar worden geldt een aparte regeling. In overleg met de ouder wordt besproken wanneer uw kind dan het beste naar school kan gaan en het aantal dagdelen. Het is dus niet meer vanzelfsprekend dat de mei en juni kinderen pas na de zomervakantie naar school gaan. Wanneer uw kind vier jaar wordt, nemen wij enkele weken voor de verjaardag van uw kind contact met u op (u mag ook contact met ons opnemen). Samen kunnen we dan bekijken hoeveel kennismakingsochtenden en/of middagen (maximaal 5) we voor uw kind plannen. We proberen deze momenten zo te plannen dat het kind al afscheid genomen heeft van de peuterspeelzaal (of in die periode nog maximaal twee weken op de peuterspeelzaal zit).